หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
เรื่องทำถนน หมู่ที่9 ซอยปิ่น-สุข  200 0 22 ม.ค. 2562
ช่วยเข้ามาเก็บขยะด้วย!!  168 1 17 ม.ค. 2562
อยากทราบว่ามีโครงการทำหมันสุนัขบ้างไหมคับ  1028 6 15 ม.ค. 2562
ขอร้องเรียนค่ะ  565 6 12 ม.ค. 2562
รบกวนเข้ามาเก็บขยะด้วยค่ะ  212 1 8 ม.ค. 2562
เปิดเครื่องเสียงรบกวนชาวบ้านและผู้ป่วยต้องการพักผ่อน  278 1 8 ม.ค. 2562
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ใช้ได้วันที่1มกราคม62  223 1 26 ธ.ค. 2561
โรงงานทำวุ้นมะพร้าวส่งกลิ่นเหม็น  221 1 11 ธ.ค. 2561
ตลาดนัดหน้าหมู่บ้านพฤกษา 3  335 2 19 พ.ย. 2561
แจ้งเรื่อง สุนัขจรจัด  232 4 16 พ.ย. 2561
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 19