หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
สร้างความเดือดร้อนยามวิการ  251 1 21 มี.ค. 2562
ชมรมจักรยาน ทม.บางคูรัด  2027 1 21 มี.ค. 2562
แมวจรจัด  190 1 21 มี.ค. 2562
ซ.91 ม.พฤกษา 3 กินเหล้า ทะเลาะ เสียงดัง จ-ศ และ เสาร์ อาทิตย์  300 3 28 ก.พ. 2562
ตลาดแบต.ปากซอย32 แม่ค้ายึดทางเท้าหมด  178 2 28 ก.พ. 2562
ร้องเรียนแม่ค้าไก่ย่างตลาดปากซอย32 ม.พฤกษา3  255 1 28 ก.พ. 2562
ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน  218 1 14 ก.พ. 2562
เรื่องท่อระบายน้ำในซอย  202 1 14 ก.พ. 2562
ช่วยตรวจสอบ  745 3 30 ม.ค. 2562
ซอยแคบลง 59  202 1 24 ม.ค. 2562
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 19