หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
ฝาท่อระบายน่ำชำรุด  92 0 19 มิ.ย. 2562
มีคนแอบทิ้งขยะริมถนนในซอยนายสร้อย/วัดเต็มรัก  458 8 12 มิ.ย. 2562
สอบถามเรื่องปัญหาแมวจรจัด  141 1 12 มิ.ย. 2562
เลี้ยงสุนัขสร้างความเดือดร้อน  105 1 16 พ.ค. 2562
บ้านสุนัข  149 1 16 พ.ค. 2562
ขอวันพักผ่อนบ้าง เสาร? อาทิย?  188 2 16 พ.ค. 2562
ขอให้มาดูแลในหมู่บ้านร่มเงาไม้  183 1 1 พ.ค. 2562
เผาฟาง  242 1 1 เม.ย. 2562
จ้างตัดต้นไม้  268 1 21 มี.ค. 2562
การบริการเก็บขยะในหมู่บ้านพฤกษา3  628 7 21 มี.ค. 2562
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 19