หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
ทรายอะเบท  263 0 27 ก.ค. 2559
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนสิทธิ์สำหรับบุคคลที่อายุ ๖๐ ปี  374 4 8 ก.ค. 2559
ร้านขายหอยทอดในงาน อบต บางคูรัดเอาเปรียบผู้บริโภค  450 1 17 มิ.ย. 2559
รบกวน ขอความอนุเคราะห์รายละเ * * * ยดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดเก็บขยะของเทศบาล  484 1 15 มิ.ย. 2559
พบปัญหารบกวนบ้านที่ขายไก่ ในหมู่บ้าน The Season(พฤกษาวิลเลจ31)  849 5 15 มิ.ย. 2559
ร้องเรียน เรื่องการกลิ่นเผาไหม้ของโีรงงานขนมปัง  438 5 15 มิ.ย. 2559
เดือดร้อนรำคาญจากเครื่องขยายเสียง  398 2 15 มิ.ย. 2559
รบกวนสอบถามค่ะ   309 0 13 มิ.ย. 2559
การสร้างสนาม....  767 10 1 มิ.ย. 2559
การขโมยจักรยานเด็กขนาด 12 นิ้วคิดตี้  623 0 10 พ.ค. 2559
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19