หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
ถนนพัง หน้า ม.ลลิล เรียบคลองโต๊ะใหม่ ถึงประตูระบายน้ำ พังมาหลายปีแล้ว ช่วยมาซ่อมหน่อยครับ  108 2 24 ก.ย. 2562
แมวจร  50 1 24 ก.ย. 2562
อยากให้เพิ่มหน้า Download เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาไปเทศบาล  30 1 24 ก.ย. 2562
ถังขยะวางไม่ตรงบ้านตัวเอง  328 3 24 ก.ย. 2562
สร้างถนน  33 1 24 ก.ย. 2562
ไฟถนนไม่ติด หมู่บ้านบัวทอง4  93 3 11 ก.ย. 2562
ทางระบายน้ำชำรุด  377 3 28 ส.ค. 2562
ไฟถนน+ขยายถนน+ไหล่ทาง  49 1 28 ส.ค. 2562
รบกวนเข้ามาฉีดยุงให้ด้วยค่ะ  496 1 10 ก.ค. 2562
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  77 1 10 ก.ค. 2562
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 19