หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
การเก็บขยะ  32 1 27 ม.ค. 2563
การส่งเสียงดังไม่เหมาะสมยามวิกาลในบริเวณที่พักอาศัย  23 0 26 ม.ค. 2563
ท่อระบายน้ำชำรุด  13 0 20 ม.ค. 2563
อยากให้ อบต.เข้ามาเป็นผู้บริหารตัดการหมู่บ้านพฤกษา 14B  25 0 26 ธ.ค. 2562
ขยะล้นซอย !!!!!  45 2 23 ธ.ค. 2562
ไฟทางคนนหลักหน้าซอย38 พฤกษา 3 ดับ มาระยะนึงแล้วค่ะ  20 1 23 ธ.ค. 2562
แจ้งร้องเรียน ม.บัวทอง4 ซ.4/11 มีสิ่งกีดขวางถาวรลุกล้ำถนน  385 3 23 ธ.ค. 2562
จอดรถลักษณะกีดขวาง  20 1 23 ธ.ค. 2562
การขอสร้างสระว่ายน้ำ 25 ม. ที่เป็ยของ อบต.  437 4 19 ธ.ค. 2562
ทางเข้าที่จอดรถบริเวณปากซอย32 สวนสาธารณะเดิม  16 0 7 ธ.ค. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20