หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
แจ้งร้องเรียน ม.บัวทอง4 ซ.4/11 มีสิ่งกีดขวางถาวรลุกล้ำถนน  319 2 14 ธ.ค. 2562
จอดรถลักษณะกีดขวาง  0 0 13 ธ.ค. 2562
ทางเข้าที่จอดรถบริเวณปากซอย32 สวนสาธารณะเดิม  5 0 7 ธ.ค. 2562
ท่อน้ำตัน น้ำเริ่มท่วมถนนแล้ว  33 2 2 ธ.ค. 2562
การรับโอนข้าราชการ  100 2 20 พ.ย. 2562
เสียงดังรบกวนของตลาดคุ้มทรัพย์  36 1 13 พ.ย. 2562
รับตัดต้นไม้ใหญ่  33 1 22 ต.ค. 2562
สุนัขข้างบ้านกัดกัน+เ * * * รบกวนทั้งวันทั้งคืน  41 1 16 ต.ค. 2562
ไฟส่องสว่างท้ายซอยดับ ซอย เลียบคลองนายหลีก ซอยร้านอาหารต้นไม้ชายน้ำ  128 1 16 ต.ค. 2562
แจ้งกลิ่นสาบหมาข้างบ้าน  40 1 16 ต.ค. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19