หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
ท่อน้ำตัน น้ำเริ่มท่วมถนนแล้ว
 

หมู่บ้าน บัวทอง4 ซอย 4/2 ท่อระบายน้ำทั้งซอย ตันตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอย ระบายตามท่อไม่ได้ ตอนนี้น้ำเริ่มล้นออกจากท่อสู่พื้นถนนแล้ว กดชักโครกไม่ลง

เขียนโดย   คุณ มานิตย์

วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 10.53 น. [ IP : 124.122.94.14 ]  
 

เริ่มท่วมถนนแล้ว แค่วันเดียว

เขียนโดย   คุณ มานิตย์

วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 13.22 น. [ IP : 124.122.94.14 ]  
 

โทรแจ้งได้ที่ 02-963-4007-9 ครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 09.04 น. [ IP : 183.89.154.151 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)