หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
การรับโอนข้าราชการ
 

ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือน หากมีความประสงค์ ขอโอนไปสังกัดเทศบาลสำนักปลัด ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

เขียนโดย   คุณ ภาวิณี

วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 14.02 น. [ IP : 203.209.66.173 ]  
 

ติดต่อ 02-963-4007-9 ต่อ 116 ครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 09.51 น. [ IP : 14.207.11.62 ]  
 

ช่วยประสานงานให้พนักงานมาเก็บขยะที่ ม.พฤกษา3 ซ.12 ด้วยครับ ปัจจุบันเก็บ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ขอเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เขียนโดย   คุณ คนซอย12

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 17.41 น. [ IP : 27.145.235.51 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)