หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
 
เสียงดังรบกวนของตลาดคุ้มทรัพย์
 

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงสัปดาห์นี้มีตลาดคุ้มทรัพย์ที่ติดกับวัดบางม่วง จัดงานมีดนตรี นักร้อง ใช้เครื่องเสียง เสียงดังมาก เปิดตั้งแต่เวลา 19.00-24.00น. จนคนที่อาศัยรอบตลาดเดือดร้อนมากเพราะเด็กๆต้องไปเรียน ผู้ใหญ่ต้องตื่นแต่เช้าทำงาน
และจราจรหน้าตลาดมีการจอดรถทั้งสองข้างถนน ทำให้คนเดินสัญจรลำบากอันตรายมาก.

เขียนโดย   คุณ กิตติศักดิ์

วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 22.14 น. [ IP : 184.22.217.117 ]  
 

ต้องติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ครับ อยู่คนละพื้นที่กับเทศบาลเมืองบางคูรัดครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 09.51 น. [ IP : 14.207.11.62 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)