หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
 
สอบถามเรื่อง ถนนฟุตบาท หน่อยครับ
 

อยากสอบถามว่า ทางเดิน ริมฟุต บาท ตั้งแต่ อบต- ลงไปถึงสุดถนน ทำไมมัน รก หญ้าวัชพืช ขึ้นมากมายแทบจะไม่เห็นพื้นฟุตบาตรแล้วครับ...อยากทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล ความ สะอาดเรียบร้อยของ ทางเดิน ฟุตบาตร น่ะครับ ริมขอบถนน ก็มีแต่ ดินทราย ผมไม่เคยเห็น หน่วยงานไหนมาทำความสะอาด เลยน่ะครับปล่อยจน รก

เขียนโดย   คุณ นาย อนุรักษ์

วันที่ 6 ต.ค. 2562 เวลา 11.35 น. [ IP : 184.22.87.170 ]  
 

เป็นงานของทางหลวงชนบทนะครับ ยังไงจะประสานงานให้นะครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 10.01 น. [ IP : 183.89.146.194 ]  
 

ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ อนุรักษ์

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 07.48 น. [ IP : 182.232.191.166 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)