หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
อยากให้เพิ่มหน้า Download เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เวลาไปเทศบาล
 

อยากให้มีหน้า Download เพื่อโหลดเอกสารที่ต้องใช้เวลาไปติดต่อ เทศบาล เช่น เสียภาษี หรือ เอกสารจดทะเบียนพานิชย์  ขอบคุณมากครับ

เขียนโดย   คุณ ณรงค์

วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 08.40 น. [ IP : 49.49.249.85 ]  
 

มีนะครับ https://www.bangkurud.go.th/service_guide.php

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 09.01 น. [ IP : 183.89.159.7 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)