*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน
 

จะยื่น * * * ้เพื่อต่อเติมซ่อมแซมบ้าน จะขอแบบแปลนประกอบการยื่น * * * ้ที่ไหน และ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

เขียนโดย   คุณ สุนิดา

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 16.36 น. [ IP : 124.121.239.243 ]  
 

สามารถติดต่อได้ที่ กองช่าง เทศบาลเมืองบางคูรัด สอบถามรายละเ * * * ยดโทร 02-963-4007 ต่อ 219

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 10.20 น. [ IP : 183.89.60.188 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)