*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
เปิดเครื่องเสียงรบกวนชาวบ้านและผู้ป่วยต้องการพักผ่อน
 

ตั้งแต่วันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๒ มีบุคคชคณะบุคคลเปิดเครื่องเสียงรบกวนชุมชนดังมากจนกระจกบ้านสะเทือน โดยวันที่ ๕ เปิดตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๒๔.๐๐ น ต่อเนื่องวันที่ ๖ มกราคมเริ่มเปิดตั้งแต่ ๐๖.๐๐ ขอจนท.อบต.ตรวจสอบและตักเตือนแก้ไขให้ด้วย

เขียนโดย   คุณ แทน ราศนา

วันที่ 6 ม.ค. 2562 เวลา 08.30 น. [ IP : 119.76.5.180 ]  
 

แจ้งสถานที่ด้วยครับ เพราะไม่ทราบว่าเป็นสถานที่ใด

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 08.49 น. [ IP : 14.207.169.11 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)