หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
แจ้งร้องเรียน ม.บัวทอง4 ซ.4/11 มีสิ่งกีดขวางถาวรลุกล้ำถนน
 

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
   แจ้งเรื่องความเดือดร้อนในการสัญจรขับรถเข้าออกซอย ม.บัวทอง4  ซ.4/11  เนื่องจากมีบ้านเรือน หลายหลังเห็นแก่ตัวในการ ตั้งโต๊ะม้าหิน กระถางต้นไม้ โอ่งน้ำขนาดใหญ่ ลงบนผิวถนนสาธารณะส่วนรวม ทั้ง 2 ฝั่งซ้ายขวา ทำให้เหลือเลนถนนวิ่ง เพียงแค่ช่องกลาง รถไม่สามารถส่วนทางกันได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ หรือ เหตุต่างๆ จะไม่ทันในการแก้ไข  อยากให้ผู้มีอำนาจ ลงมาตรวจพื้นที่ หรือสั่งขนย้ายหรือสั่งรื้อถอน สิ่งขวางทางดังกล่าว
                                                 ขอบคุณครับ


เขียนโดย   คุณ นายชนายุส บัวศรี

วันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 10.46 น. [ IP : 14.207.180.64 ]  
 
 

รบกวนติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 09.57 น. [ IP : 49.49.234.51 ]  
 

โทรไม่เคยติดเลยครับ  รบกวนผู้มีอำนาจเข้ามาดูแลลงพื้นที่จัดระเบียบ ถนน และ ที่สาธารณะ อย่าปล่อยให้ลุกล้ำ และสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรครับ

เขียนโดย   คุณ ชนายุส บัวศรี

วันที่ 14 ธ.ค. 2562 เวลา 16.11 น. [ IP : 14.207.170.160 ]  
 

โทรแจ้งรายละเ * * * ยดได้ที่ 02-963-4007-9 ครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. [ IP : 183.89.56.95 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)