*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ขอร้องเรียนค่ะ
 

อยากร้องเรียนเพื่อนบ้านไม่มีมารยาทค่ะ อยู่หมู่บ้านเต็มรัก เพื่อนบ้านคนนี้อยู่ ซ.18 ขับรถวิน เบอร์ 2 ชื่อโอ๋ค่ะขับวินก็ไม่ใส่หมวกกันน็อคค่ะ ชอบขับรถย้อนศร แถมรถยังเป็นรถป้ายดำ ไม่ใช่ป้ายเหลืองค่ะ บีบแตรรถทุกวัน เวลาประมาณ 19.30 น. กลับมาเวลาไหนก็บีบ บีบแบบนี้ทุกวัน บีบตั้งแต่ปากซอย 17 จนกระทั่งถึงบ้านเค้าเองแล้วก็บีบค้างไว้นาน ทำมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะ ทำความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างมากค่ะ เด็กเล็กได้ยินก็ตื่นขึ้นมายามดึกก็ร้องโวยวาย  ดิฉันก็ไม่อยากมีปัญหาแต่เนื่องด้วยทนไม่ไหวแล้วค่ะ
จักเป็นพระคุณอย่างสูงที่ช่วยเหลือนะค่ะ

เขียนโดย   คุณ คนเดือดร้อนค่ะ

วันที่ 2 ก.พ. 2560 เวลา 13.35 น. [ IP : 125.25.144.172 ]  
 

                เห็นด้วยครับ เสียงดังมาก บีบทุกวันเลยครับ

เขียนโดย   คุณ .......

วันที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 14.32 น. [ IP : 119.46.91.4 ]  
 

                ต้องขออภัยด้วยครับ เรื่องนี้ต้องแจ้งตำรวจนะครับ มาแจ้งที่ป้อมตำรวจที่หน้าหมู่บ้านพฤกษา 3 ได้เลยครับ                

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

วันที่ 8 ก.พ. 2560 เวลา 09.06 น. [ IP : 49.49.247.48 ]  
 

ขอถามหน่อย อ่านมาหลายอันละที่เค้าร้องเรียน  มีรับเรื่องบ้างมั้ย เห็นโยนให้ไปนู่นนี่ตลอด งานคุณคือบริการประชาชนไม่ใช่หรือ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 15.53 น. [ IP : 182.232.211.87 ]  
 

แนะนำตามอำนาจหน้าที่ครับ ถ้ารู้จักอำนาจหน้าที่จะเข้าใจ เพราะที่ให้แจ้งตำรวจ จะได้แจ้งข้อมูลให้ทางตำรวจรับทราบ และเป็นหน้าที่ของเขานะครับ ต้องทำความเข้าใจกันก่อน

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 09.22 น. [ IP : 183.89.148.76 ]  
 

ที่เขาแจ้ง อบต.ก็ถูกต้องแล้ว เพราะเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตูแลคุ้นครองปกป้องและส่งเสริมให้มีความผาสุขในชุมชนและประชาชนภายใต้ปกครอง เมื่อ ปชช.ร้องทุกข์เข้ามาก็ต้องไปดูแลแก้ไขให้เขา ไม่ใช่บอกให้เขาไปแจ้ง ตร.เอง เมือมีกรณีพิพาทเขาไม่อยากจะให้มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นจึงหาคนกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันจนเป็นอันตรายแก่พวกเขา ข้าราชการค์อผู้รับใช้ประชาชน ทำไม่เป็นก็ลาออกซะ

เขียนโดย   คุณ ขี้ข้าฯประชาชน

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 19.29 น. [ IP : 125.25.162.239 ]  
 

ประชาชนคงรู้จักอำนาจหน้าที่ และ เข้าใจครับ เพราะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็น เทศบาลเมืองบางคูรัด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่ง ตามมาตรา 50 (1) และ 53 (1) แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546  ให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ มาตรา 16 (30) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอาจจะมีอำนาจตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา27 มาตรา28 ด้วยก็ได้
      ทางเทศบาล จะช่วยเหลือประชาชนในการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานของรัฐไม่ได้เลยหรือครับ  หรือลงพื้นที่ไปตวรจสอบข้อเท็จจริงว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ก่อนไม่ดีกว่าหรือครับ แทนทีจะมาตอกหน้าประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนว่าให้รู้จักอำนาจหน้าที่ ท่านเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่านไม่เข้าใจเจตนารมย์ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออย่างไรครับ มันหน้าที่ เทศบาลโดยตรงครับ

เขียนโดย   คุณ ส.ใส่เกือก

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 21.29 น. [ IP : 182.52.229.19 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)