หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
รบกวนเข้ามาฉีดยุงให้ด้วยค่ะ
 

หมู่บ้านพฤกษา 3 ซ.100 ยุงลายเยอะมากค่ะ รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาฉีดยาป้องกันยุงให้หน่อยค่ะ เพราะตอนนี้ลูกสาวป่วยเป็นไข้เลือดออก 2 คนเลยค่ะ

เขียนโดย   คุณ ชาวบ้านม.พฤกษา 3 ซ.100

วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 22.10 น. [ IP : 1.47.201.66 ]  
 

รบกวนโทรแจ้งรายละเ * * * ยด ที่ 02-963-4007-9 ต่อ 402 เพราะต้องสอบถามรายละเ * * * ยดครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 09.04 น. [ IP : 180.183.125.191 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)