หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กระดานสนทนา
 
 
บ้านสุนัข
 

บ้านเลขที่1/17 หมู่ 2 เลี้ยงสุนัข นับ10ตัว เ * * * และกัดกันตลอดทั้งวันทั้งคืนยิ่งตอนดึกตีหนึ่งตีสองจะมากที่สุดไม่ได้นอนกันเลยเสียงรบกวนดังมาก ต้องการความช่วยเหลือด้วยด่วนด้วยขอบคุณ

เขียนโดย   คุณ บ้านข้างเคียง

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 21.33 น. [ IP : 1.10.193.123 ]  
 

จะรบกวนให้โทรที่หมายเลข 02-963-4007 -9 แจ้งข้อมูลโดยละเ * * * ยดด้วยครับ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 09.11 น. [ IP : 180.183.130.192 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)