หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
   วัดเต็มรักสามัคคี  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดเต็มรักสามัคคี
 
ที่ตั้ง : วัดเต็มรักสามัคคี ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 
ข้อมูล : วัดเต็มรักสามัคคี สร้างวัดขึ้นเมื่อ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2515 โดยมีนายวัฒนา เต็มรัก เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด ผู้บริจาคที่ดินคือ นางปลั่ง เต็มรัก และนางปลอด เต็มรัก การตั้งชื่อวัดช้นามสกุลเจ้าของที่ดินและผู้ดำเนินการสร้างวัดเป็นชื่อวัด เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์สืบไป อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตูหน้าต่างปิดทองและกระจก ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ขอขอบคุณข้อมูลจาก >>> www.paitumboon.com
 
 
ผู้เข้าชม 1730 ท่าน