หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
   สำนักสงฆ์ วิปัสสนา พุทธภาวนา  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : สำนักสงฆ์ วิปัสสนา พุทธภาวนา
 
ที่ตั้ง : หมู่บ้านพฤกษา3 ซอย32 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ข้อมูล : สำนักวิปัสสนา พุทธภาวนา เป็นของพระอาจารย์บุญมี สังฆรักษ์ ยติโก บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา เป็นสถานที่สงบ ร่มรื่น ทำวัตรเช้า-เย็น อยู๋ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก เบอร์โทรติดต่อ 02-9818313
 
 
ผู้เข้าชม 955 ท่าน