หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
   สวนสินเศรษฐี เกษตรอินทรีย์  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : สวนสินเศรษฐี เกษตรอินทรีย์
 
ที่ตั้ง : ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 
ข้อมูล : สวนสินเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ เป็นสวนที่ปลูกพืชผักสวนครัว และมีการเลี้ยงปลาในพื้นที่ ถือเป็น สวนที่มีการทำการเษตรแบบครบวงจร นอกจากนั้น ทางสวนสินเศรษฐี เกษตรอินทรีย์ ยังมีการผลิต ผลิตภัณ์จากพืช ผัก ในสวนออกมาจำหน่าย ได้แก่ น้ำฟักข้าว , น้ำมะนาว . น้ำดอกอัญชัน , สบู่ฟักข้าว , สครับจากฟักข้าว เป็นต้น ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิดนั้น
 
 
ผู้เข้าชม 796 ท่าน