หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 13.13 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 183 ท่าน