หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 156  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 14 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 196  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 14 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 175  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559-2563 [ 23 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 222  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) [ 14 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 211  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) [ 30 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 181  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) [ 15 ส.ค. 2557 ]  อ่าน : 157  
 
   1     (2)