หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
     


 
พระราชบัญญัติเทศบาล [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 175  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 5 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 8  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 5 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 141  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 192  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 188  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน [ 21 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 201  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 168  
 
  (1)     2