หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
     


 
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( เมษายน 2561 - กันยายน 2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
สรุปการประเมินผล การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12