หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( เมษายน 2561 - กันยายน 2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 108  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
สรุปการประเมินผล การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 108  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12