หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบางคูรัด [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( เมษายน 2561 - กันยายน 2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
สรุปการประเมินผล การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12