หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
     


 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคม (ระดับชุมชนเมือง) และพิจารณาทบทวนร่างแผนพัฒน [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เทศบาลเมืองบางคูรัด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปิ (ปีงบประมาณ 2561 -2563) [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
  (1)     2