หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
 
คำโฆษณา : สวย ทนทาน งานปราณีต
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด : เครื่องหนัง "THANSUDA" เริ่มต้นและพัฒนามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดีเฟเร "DIFFEREN" ผลิตและจำหน่ายให้แก่คนรู้จัก , ตามหน่วยงานราชการ และผู้ใช้แนะนำบอกต่อ เราจะเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการ เราจะคัดสรรวัตถุดิบหนังวัวแท้คุณภาพสูงมาผลิต มีการบริการหลังการขาย และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เครื่องหนัง THANSUDA จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ให้ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ จึงมีการขยายกิจกรรมทางด้าน การผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "THANSUDA" เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาล หลังจาดเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จากทำแบบครอบครัว ทำกันไม่กี่คน ขายให้คนรู้จัก ก็เริ่มทำงานแบบมีแบบแผน สร้างสถานที่ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเชื่อถือแก่ลูกค้า
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
 
ติดต่อ : กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา 19/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร 02-9270909 , 081-6232093 โทรสาร 029273217 เว็บไซด์ www.thansudaleather.com
 
ผู้เข้าชม 1083 ท่าน