หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
เครื่องปั้นดินเผา บุผ้าไหม  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องปั้นดินเผา บุผ้าไหม
 
คำโฆษณา : -
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด : กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 ผลิต เครื่องปั้นดินเผา บุผ้าไหม ก่อตั้งมาประมาณ 2 ปี มีสมาชิกประมาณ 12 คน ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า ราคาต่ำสุดประมาณ 30 บาท ราคาสูงสุดอยู่ที่ 800 บาท สถานที่จำหน่าย ตามบูธงานต่างๆ และจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 
ราคา : 30 - 800 บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2
 
ติดต่อ : กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คุชลทิชา สุทธิชื่น (พี่เอ๋) 087-8137168
 
ผู้เข้าชม 713 ท่าน