หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 


กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา
จำนวนผู้เข้าชม : 1084 ท่าน
 


ข้าวแช่โบราณ ป้าเฉลียว
ราคา : 50 - 150 บาท
ผลิตโดย : ป้าเฉลียว ข้าวแช่โบราณ
จำนวนผู้เข้าชม : 1294 ท่าน
 


เครื่องปั้นดินเผา บุผ้าไหม
ราคา : 30 - 800 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2
จำนวนผู้เข้าชม : 712 ท่าน
 
  (1)     2      3      4      5