หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  21 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563   7 ม.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาชนท่านใดที่ได้รับจดหมาย และท่านยังไม่ได้มารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  26 ธ.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรง โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายะและเบี้ยความพิการ แทน เทศบาลเมืองบางคูรัด  25 ธ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  11 ธ.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1  28 พ.ย. 2562 953
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  27 พ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี  25 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562  25 พ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ กระจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  15 ต.ค. 2562 79
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29