หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ กระจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)   15 ต.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางคูรัด    10 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562   10 ต.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับทำหมันสุนัข - แมว ฟรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ วัดเต็มรักสามัคคี (รับจำนวนจำกัด 80 ตัว และ 1 ครัวเรือนไม่เกิน 2 ตัว)   9 ต.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   พบเห็น..เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุจริต โปรดแจ้ง 02-963-4007-9   9 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เดือนตุลาคม 2562   18 ก.ย. 2562 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานตัวและลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)    2 ก.ย. 2562 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราเครื่องหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด   21 ส.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   8 ส.ค. 2562 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง วันและเวลาการจัดเก็บขยะที่มีชิ้นใหญ่ของเทศบาลเมืองบางคูรัด   5 ส.ค. 2562 46
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28