หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  21 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ถนนเลียบคลองนายบาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 12,780,000 บาท  16 ม.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563   7 ม.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน)จำนวน 1 คัน งบประมาณ 868,000 บาท  3 ม.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาชนท่านใดที่ได้รับจดหมาย และท่านยังไม่ได้มารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  26 ธ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรง โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายะและเบี้ยความพิการ แทน เทศบาลเมืองบางคูรัด  25 ธ.ค. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองโต๊ะใหม่ฝั่งตะวันออก หมู่ 2,7 งบประมาณ 225,000 บาท  23 ธ.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างออกแบบปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้าสำนักงาน ป้ายสำนักงาน พร้อมติดตั้งเสาธง งบประมาณ 180,000 บาท  11 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  11 ธ.ค. 2562 55
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50