หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างออกแบบปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้าสำนักงาน ป้ายสำนักงาน พร้อมติดตั้งเสาธง งบประมาณ 180,000 บาท   11 ธ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์      11 ธ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1   28 พ.ย. 2562 510
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   27 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี   25 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562   25 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินเลียบคลองนายบางฝั่งใต้ (ตอน 2) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 383,400 บาท   15 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ กระจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)   15 ต.ค. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางคูรัด    10 ต.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562   10 ต.ค. 2562 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49