หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
ขอให้ผู้สูงอายุและคนพิการ (รายเก่า)ที่เงินเบี้ยยังชีพยังไม่เข้าบัญชี ให้ท่านมารายงานตัวและยืนยันการมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด
เรื่อง ขอให้ผู้สูงอายุและคนพิการ (รายเก่า)ที่เงินเบี้ยยังชีพยังไม่เข้าบัญชี ให้ท่านมารายงานตัวและยืนยันการมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
     **โดยให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้**
-บัตรประชาชนฉบับจริง
-ทะเบียนบ้านฉบับจริง
-สมุดบัญชีธนาคาร
**หากมีข้อสงสัย โทร 02-963-4007-9 ต่ด 119 มือถือ 098-275-4033
--------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 14.42 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 11 ท่าน