หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563  
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองบางคูรัด โดยปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคูรัด นางสาวกัญญากร ไข่สง ดำเนินการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อกฎหมาย แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของแต่ละกอง แต่ละงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองบางคูรัด
----------------------------------------------------------------------------
\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 15.17 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย