หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางคูรัด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางคูรัด
**ท่านสามาระแจ้งความจำนงเข้าร่วมบริจาคเลือด โดยการแจ้งชื่อ - สกุล ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลโทร 029-63-4007-9 ต่อ 407
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 13.52 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย