หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
รับทำหมันสุนัข - แมว ฟรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ วัดเต็มรักสามัคคี (รับจำนวนจำกัด 80 ตัว และ 1 ครัวเรือนไม่เกิน 2 ตัว)  
 

ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด
เรื่อง เทศบาลเมืองบางคูรัด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง รับทำหมันสุนัข - แมว ฟรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ วัดเต็มรักสามัคคี (รับจำนวนจำกัด 80 ตัว และ 1 ครัวเรือนไม่เกิน 2 ตัว) สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

ข้อควรปฎิบัติก่อนทำหมัน
- งดน้ำ งดอาหารสัตว์ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน
- สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย
- อายุสัตว์ที่สามารถทำหมันได้ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
- สัตว์ที่นำมาทำหมัน ไม่ควรมรประจำเดือน เพราะจะทำให้เสียเลือดมาก
- สุนัขและแมว แม่ลูกอ่อนเมื่อลูกอายุครบ 2 เดือน เหมาะที่จะทำหมัน
- สัตว์ที่รู้ว่าท้องไม่ควรทำหมัน
----------------------------------------------------------------------------
\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 15.27 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 51 ท่าน