หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน ของเทศบาลเมืองบางคูรัด  
 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองบางคูรัด ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการดำเนินการหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน ของเทศบาลเมืองบางคูรัด เพื่อแต่งตั้งคณะกรรการให้ดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองบางคูรัด
--------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 13.54 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย