หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
ดำเนินการประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

เทศบาลเมืองบางคูรัด โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) เพื่อทำความเข้าใจห้กับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ ห้องประชุมชั้น5 เทศบาลเมืองบางคูรัด
----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 09.48 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย