หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เดือนตุลาคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูรัด
เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เดือนตุลาคม 2562
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เดือนตุลาคม 2562 กำหนดใน จากเดิมวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขอเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพราะเป็นการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจจะไม่ทันภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 จึงแจ้งมาให้ทราบ แต่หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามกำหนดจึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้
หากมีข้อสงสัย โทร 02-963-4007-9 ต่อ118
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09.55 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 81 ท่าน