หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เดือนตุลาคม 2562  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูรัด
เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เดือนตุลาคม 2562
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ เดือนตุลาคม 2562 กำหนดใน จากเดิมวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขอเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพราะเป็นการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจจะไม่ทันภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 จึงแจ้งมาให้ทราบ แต่หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามกำหนดจึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้
หากมีข้อสงสัย โทร 02-963-4007-9 ต่อ118
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09.55 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 169 ท่าน