หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
ดำเนินการดูดและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ที่มีน้ำท่วมขัง และท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 14 บี ซอย 8,9  
 

\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดำเนินการดูดและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ที่มีน้ำท่วมขัง และท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 14 บี ซอย 8,9 อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน และดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด จังหวัดนนทบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเรียบร้อย
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 13.50 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย