หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
การรายงานตัวและลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม
เรื่อง การรายงานตัวและลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)
โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูรัด กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ และ กองสวัสดิการสังคม จะออกบริการรับรายงานตัวแสดงตน ในพื้นที่ หมู่บ้าน ตามตารางกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านใดไม่สะดวกมาลงทะเบียนที่เทศบาลเมืองบางคูรัด ก็ขอให้ไปรอรายงานตัวได้ตามที่แจ้งไป
โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.ทะเบียนบ้านฉบับจริง
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร
หากไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ก็มอบเอกสารดังกล่าวให้กับผู้รับมอบอำนาจมาด้วย พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจและใบมอบอำนาจด้วย
หากมีข้อสงสัยประการใด โทรถามเพิ่มเติมได้ที่  0649499614,0982754033
----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 09.51 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 63 ท่าน