หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
การรายงานตัวและลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม
เรื่อง การรายงานตัวและลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)
โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูรัด กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ และ กองสวัสดิการสังคม จะออกบริการรับรายงานตัวแสดงตน ในพื้นที่ หมู่บ้าน ตามตารางกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านใดไม่สะดวกมาลงทะเบียนที่เทศบาลเมืองบางคูรัด ก็ขอให้ไปรอรายงานตัวได้ตามที่แจ้งไป
โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.ทะเบียนบ้านฉบับจริง
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร
หากไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ก็มอบเอกสารดังกล่าวให้กับผู้รับมอบอำนาจมาด้วย พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจและใบมอบอำนาจด้วย
หากมีข้อสงสัยประการใด โทรถามเพิ่มเติมได้ที่  0649499614,0982754033
----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 09.51 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 114 ท่าน