หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
การเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางคูรัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางคูรัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 โดยทำการเรียนการสอนทุก ๆ วัยพฤหัสบดี เวลา 8.30 น. -12.00 น. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบางคูรัด ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบางคูรัด
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 07.53 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย