หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน หมู่บ้านพฤกษา3  
 

เมื่อวัน 3 - 4 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองบางคูรัด ได้ออกดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน หมู่บ้านพฤกษา3 โดยใช้รถยนต์กระบะ และรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 3 คันออกประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดเก็บขยะ ถึงหน้าบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมีประชาชนได้นำขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียง ที่นอน เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ จักรยาน ออกมาให้จัดเก็บเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้สถานปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมมาราม จังหวัดสระแก้ว ได้มาขอรับบริจาคสิ่งของรวมถึงขยะชิ้นใหญ่ต่างๆที่ยังใช้งานได้ เพื่อซ่อมแซมนำไปใช้ประโยชน์ ณ บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา 3 เทศบาลเมืองบางคูรัด จึงนำขยะชิ้นใหญ่ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ นำไปบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ ต่อไป ซึ่งการดำเนินการนี้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด
** ประชาชนหมู่บ้านอื่น ๆ สามาระนำขยะชิ้นใหญ่มาให้เทศบาลเมืองบางคูรัด จัดเก็บได้ ตามวันและเวลา สถานที่ในครั้งต่อไป**
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 09.44 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย