หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับชุมชนเมือง) เพื่อพิจารณาและทบทวนร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางคูรัด  
 

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 \\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับชุมชนเมือง) เพื่อพิจารณาและทบทวนร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางคูรัด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาเพิ่มเติม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ. 2561 - 2565 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบางคูรัด หมู่ที่ 1 - 10 ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
----------------------------------------------------------------------------
\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 10.14 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย