หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
สรุปสถิติความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปี 2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)  
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 09.41 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 69 ท่าน