หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
เปิดจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ( 7 ปลอดภัย )  
 

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โดยปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด เปิดจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ( 7 ปลอดภัย ) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ณ สถานีตำรวจชุมชนตำบลบางคูรัด หน้าหมู่บ้านพฤกษา 3 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการ และปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 10.10 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย