หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
ประชุมหารือการตั้งจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  
 

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2563 \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการประชาชนตามคำร้อง ดำเนินการจัดการประชุมหารือการตั้งจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีสถานึตำรวจภูธรบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองบางคูรัด
--------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15.05 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย