หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
ออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนประชาชน  
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองบางคูรัด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดการขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม2562 โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่บ้านพฤกษา 19, หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ เดอะซีซั่น, หมู่บ้านสิริกานต์, และพื้นที่รอบนอก หมู่ที่ 1,2,3,4,7,10 ประชาชนท่านใดที่ประสงค์จะนำขยะชิ้นใหญ่มาให้เทศบาลเมืองบางคูรัดจัดเก็บ สามารถนำขยะชิ้นใหญ่มาได้ ตามวันและเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด
--------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 09.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย