หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี
        ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีความประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมในครอบครัว และงานหัตถกรรม ตามความถนัดและสนใจ อาชีพละ 30 - 40 คน ขึ้นไป รวบรวมรายชื่อ และสำเนาบัตรประชาชน ส่งได้ที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ** สำหรับประชาชนตำบลบางคูรัด ที่สนใจ สามารถ แจ้งชื่อสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูรัด ** ภายในเดือน ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดโทร 087-066-1639 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูรัด โทร 02-963-4007-9 ต่อ 118
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 10.12 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย