หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
การจัดเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด
เรื่อง การจัดเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่
เทศบาลเมืองบางคูรัดจะดำเนินการเข้าเก็บขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น โซฟา ที่นอน ตู้ เตียง เก้าอี้ และวัสดุสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่สามารถใช้ได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
**หมายเหตุ** ท่านสามารถนำนำขยะที่มีขนาดใหญ่ นำมาให้เทศบาลเมืองบางคูรัดจัดเก็บ ตามวัน และเวลาที่กำหนด
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 09.47 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย