หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 

 
กิจกรรม \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" อำเภอบางบัวทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โดยรองปลัดเทศบาลเมืองบางคูรัด คุณสาธิต พันธุ์ชอุ่ม นำข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลบางคูรัด เข้าร่วมกิจกรรม \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" อำเภอบางบัวทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีท่านนายอำเภอบางบัวทอง นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ เป็นประธานในกิจกรรม โดยร่วมกันพัฒนาวัดสามง่าม หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีหน่วยงานราชการ โรงเรียน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบางบัวทองร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองบางคูรัด
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 13.25 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ ทม.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย