หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
กิจกรรม
   


 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
เปิดจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ( 7 ปลอดภัย ) [ 27 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 13
 


 
มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่อง อุปโภค บริโภค ให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุ เพลิงไหม้ บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 14 บี [ 26 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
ประชุมหารือการตั้งจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 8
 


 
ออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนประชาชน [ 23 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 12
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 172